Badanie pracowników

Stanowi odpowiedź na potrzeby wielu organizacji posiadania kompleksowego narzędzia do badania opinii i oceny pracowników w zakresie szczególnie ważnych dla organizacji kwestii.
 • Badaj zadowolenie swoich pracowników
  Permanentne monitorowanie opinii pracowników pozwala na lepszą identyfikację kluczowych czynników wpływających na ich efektywność pracy. Zadowolenie z pracy w danej organizacji bezpośrednio przekłada się na ogólny poziom motywacji i chęć do osiągania powierzonych celów biznesowych.
 • Projektuj i przeprowadzaj ankiety
  Moduł badania satysfakcji pracowników pozwala na zaprojektowanie dowolnej treści ankiety i przeprowadzenie badania w zależności od potrzeb w całej organizacji lub wybranych działach. Każdy pracownik może wypełnić ankietę w systemie w dowolnym czasie i miejscu, co zwiększa procent realizacji badania.
 • Funkcje modułu Badanie pracowników w HRsys:
  Samodzielne projektowanie - definiuj ankietę i wybieraj pracowników, którzy będą brali udział w badaniu
  Raporty i zestawienia - korzystaj z natychmiastowych wyników, statystyk, analiz dostępnych w systemie
  Tryby badania - realizuj badania w trybie niejawnym na dwa różne sposoby
  Kontakt z uczestnikami – wysyłaj wiadomości i przypomnienia do pracowników biorących udział w badaniu

Kontakt

Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Umów się na prezentację