Cele

Moduł ten jest odpowiedzią na potrzeby wielu Klientów posiadania narzędzia, które pomoże menedżerom i pracownikom wyznaczać i monitorować poziom realizacji celów w trakcie roku, niezależni od projektu ogólnych ocen okresowych pracownika.
 • Wzmocnij realizację celów Nasza propozycja skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu procesu realizacji celów podzielnych na różne kategorie, jakie są ustalane z pracownikiem, poprzez zdefiniowanie kluczowych kroków i zadań.
 • Monitoruj rezultaty
  Hrsys.pl pomaga pracownikom poprzez możliwość stałego monitorowania osiągniętych rezultatów i rozbudowanego systemu przypominania o zdefiniowanych zadaniach. Cały proces staje się bardziej przystępny i przejrzysty, co motywuje pracowników do jeszcze większego zaangażowania w dalsze działania rozwojowe.
 • Funkcje modułu Badanie pracowników w HRsys:
  Definiowanie celów - w każdej chwili możesz zdefiniować nowe cele na poziomie indywidualnym lub dla swojego pracownika
  Monitorowanie realizacji - system HRsys posiada opcję przypominania, która wyświetla listę celów zarówno w pulpicie pracownika, a także w odpowiednim momencie wysyła e-mail na firmowe konto pocztowe o konieczności zalogowania się w systemie
  Statystyki i raporty - HRsys dostarcza wielu statystyk związanych z prowadzonymi w tym obszarze działaniami, tj. ilość odbytych spotkań, zdefiniowanych celów, poziomu ich realizacji w krótkiej i długiej perspektywie i innych
  Ustawienia celów - mając na uwadze bardzo różny sposób organizacji procesu zarządzania celami system pozwala na samodzielne definiowanie wielu jego parametrów

Kontakt

Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Umów się na prezentację