Monitoring

Monitoring jest nowatorską metodą pozwalającą na ocenę umiejętności posiadanych przez Twoich pracowników. Zastosowanie tej metody daje możliwość obserwowania działania pracowników i permanentnego oceniania posiadanych przez nich kompetencji.
 • System pozwala na porównywanie pracowników między sobą, a także wybrane działy na tle organizacji. Monitoring może być wykorzystywany, jako forma wewnętrznej oceny pracowników, a uzyskane efekty są często porównywalne z efektami innych badań zewnętrznych takich jak Mystery Shopper, Mystery Calling.
 • Cele modułu Monitoring
  Dzięki wykorzystaniu panelu monitoringu w systemie HRsys, masz możliwość zaprojektowania przebiegu monitoringu począwszy od zaplanowania relacji pomiędzy pracownikami (oceniany-oceniający), poprzez wybór ocenianych kompetencji, aż do dokonania ocen i analizy wyników.
 • Projektuj Monitoring samodzielnie
  Istnieje możliwość całkowicie samodzielnego przejścia przez poszczególne etapy opracowania i realizacji. Umożliwiamy także wsparcie przy opracowaniu standardów, czy przy wdrażaniu projektu.
 • Funkcje modułu Monitoring personalny w HRsys:
  Projektowanie monitoringu - projekt w kilku prostych krokach
  Przeprowadzanie monitoringu - każdy menedżer w łatwy sposób może wypełnić ankietę i uzyskać potrzebne mu informacje.
  Wyniki monitoringu - dzięki zaawansowanym raportom, jakie udostępnia system HRsys każdy menedżer może na bieżąco śledzić wyniki swoich pracowników we wszystkich podległych mu zespołach.

Kontakt

Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Umów się na prezentację