Ocena okresowa

Moduł tworzenia i realizacji systemu ocen pracowników w organizacji.
 • Przygotowanie do Oceny Okresowej
  Głównym źródłem powodzenia tego procesu jest odpowiednie przygotowanie obydwu stron. Dlatego też, w zależności od wprowadzonego w organizacji modelu ocen okresowych, zaprojektowaliśmy możliwość wcześniejszej oceny pracownika zarówno przez niego samego, jak i przełożonego.
 • Ocena Okresowa i jej cele
  Celem ocen okresowych jest ewaluacja pracy pracownika pod względem poziomu realizacji stawianych przed nim celów i definiowanie jego potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wykonania swoich obowiązków. Dzięki cyklicznym rozmowom, dział HR może cały monitorować proces rozwoju pracowników i skutecznie wpływać na efektywność ich pracy i wskazywać właściwe kierunki rozwoju.
 • Ocena Okresowa w HRsys
  Elastyczny arkusz - zaprojektuj swój szablon oceny i wykorzystuj go w różnych projektach oceny,
  Stan projektu - monitoruj poziom realizacji projektu oceny w swojej organizacji,
  Zestawienia wyników - porównuj zrealizowane oceny pomiędzy wybranymi projektami oceny,
  Archiwum – ogranicz ilość segregatorów, zapisuj wszystkie przeprowadzone badania on-line,
  Raporty jakościowe - generuj automatyczne raporty jakościowe.

Kontakt

Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Umów się na prezentację