Rozmowy rozwojowe

Moduł ten służy do stałego monitorowania osiągniętych rezultatów i rozbudowanego systemu przypominania o zdefiniowanych zadaniach pracowników.
 • Poziom motywacji pracowników w organizacji jest podyktowany wieloma czynnikami. Według aktualnie prowadzonych badań jednym z najbardziej istotnych oprócz poziomu wynagrodzenia i bezpieczeństwa pracy jest umożliwienie rozwoju personalnego. Zdobywając nowe kwalifikacje zwiększamy swoje szanse na awans i wyższe wynagrodzenie.
 • Realizuj cele rozwojowe
  Nasza propozycja skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu procesu realizacji celów rozwojowych, jakie są ustalane z pracownikiem, poprzez zdefiniowanie kluczowych kroków jakie są potrzebne do skutecznego ich wdrożenia.
 • Wspomagaj rozwój pracownika
  HRsys pomaga pracownikom poprzez możliwość stałego monitorowania osiągniętych rezultatów i rozbudowanego systemu przypominania o zdefiniowanych zadaniach. Cały proces staje się bardziej przystępny i przejrzysty, co motywuje pracowników do jeszcze większego zaangażowania w dalsze działania rozwojowe.
 • Funkcje modułu Rozmowy rozwojowe w HRsys:
  Proces coachingu - realizuj cele rozwojowe lub operacyjne poprzez cykl spotkań z pracownikami w trybie rozmów rozwojowych.
  Archiwum rozmów - wracaj do przeprowadzonych już rozmów z pracownikiem i wyciągaj lepsze wnioski na przyszłość.
  Zarządzaj rozmowami - definiuj określoną ilość spotkań menedżerów z pracownikami i monitoruj poziom ich realizacji.
  Pełen dostęp - zapisuj notatki i zarządzaj celami danego pracownika - wszystkie informacje w jednym miejscu.

Kontakt

Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Umów się na prezentację